Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach
http://spborzecice.bipszkola.pl

Organy szkoły

Dyrektor

Rada Pedagodiczna

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

 

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły.